1 Solutie

Fie cele doua numere prime p1 si p2, cu p1 < p2, . Numerele prime fiind impare, suma lor este un numar par. Deci in descompunere un factor este 2. Suma celor mai mici numere prime impare este 3+5=8=23.

Daca suma lor este o putere a lui 2, exponentul lui 2 trebuie sa fie macar 3, deci p1+p2 are in descompunere macar trei factori.

Altfel S=2k.N.

Daca N are mai mult de doi divizori, problema este demonstrata. Daca are doar doi, atunci el este numar prim.

Daca k > 1 atunci din nou avem cel putin trei factori.

Daca p1+p2=2.p, cu p prim atunci p1<p<p2 - contradictie cu faptul ca p1 si p2 sunt numere prime consecutive. Deci acest caz nu este valid.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License