3 Trei Becuri

Într-o cameră sunt trei becuri stinse. Întrerupătoarele sunt în afara camerei, care e opacă şi fără ferestre. Intrând o singură dată în cameră, stabiliţi care bec corespunde fiecărui întrerupător.

Rezolvare3

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License