4 Patru Puncte
Patru_puncte.png

Pe o foaie de hârtie faceţi patru puncte, aşezate astfel încât să reprezinte colţurile unui pătrat. Încercaţi acum să uniţi aceste patru puncte cu ajutorul a numai trei linii drepte, având însă grijă să vă întoarceţi cu creionul la punctul de plecare. Puteţi?

Solutie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License