Avere

Pentru ca nici o pungă să nu trebuiască a fi deschisă la orice plată între 1 şi 300 de galbeni, aceştia trebuie repartizaţi în felul următor: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 45.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License