Calcul Cu Puteri

1. Fie numerele a = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 2100 + 2101 si b = 3( 1 + 4 + 42 + … + 450 ). Arătati că a = b.

2. Calculaţi (b-a)2010 unde a=21 . 22 . 23 .. 2100+(162)631 şi b= 5 . 42524.

3. Să se scrie 101n ca sumă de 101 numere naturale consecutive.

4. Calculaţi a=22010-22009-22008-…-22-2+1.

5. Să se arate că (1. 2 . 3 .. 2009 . 2010)2 > 2010 2010.

6. Câte cifre are numărul 24n+1 . 54n+5 -3 ? Aflaţi suma cifrelor acestuia.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License