Cuvant

Completaţi cu un singur cuvânt rândurile punctate, arătând ce sunt laolaltă obiectele respective. De exemplu: păpuşa, mingea cubul, toate acestea sunt jucării.

Setul I

1. masa, scaunul, patul, toate acestea sunt … … … .

2. cămaşa, pantalonul, rochia, toate acestea sunt … … … .

3. pantofii, ghetele, cizmele, toate acestea sunt … … … .

4. farfuria, paharul, strachina, toate acestea sunt … … … .

5. pâinea, ciorba, friptura, toate acestea sunt … … … .

6. pila, ciocanul, foarfecele, toate acestea sunt … … … .

Setul II

1. albăstriţa, trandafirul, ghiocelul, toate acestea sunt … … … .

2. mesteacănul, pinul, bradul, toţi aceştia sunt … … … .

3. pisica, elefantul, vaca, toate acestea sunt … … … .

4. vrabia, porumbelul, gâsca, toate acestea sunt … … … .

5. mărul, pruna, para, toate acestea sunt … … … .

6. ştiuca, bibanul, crapul, toţi acestea sunt … … … .

Setul III

1. 25 Decembrie, 1 Ianuarie, 1 Decembrie, toate acestea sunt … … … .

2. strungarul, mecanicul, electricianul, toţi aceştia sunt … … … .

3. bărbatul, femeia, copiii, toţi aceştia sunt … … … .

4. tanchistul, cavaleristul, artileristul, toţi aceştia sunt … … … .

Rezolvare

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License