Factorul Comun

1. Calculaţi 2009 . 2023 - 15 . 2009 - 2008 . 2007 - 2009.

2. Calculaţi (4+8+12+16+…+2012):(2+4+6+8+…+1006).

3. Să se scrie numărul (20103-20102)+(20102-2010) ca produs de trei numere naturale consecutive.

4. Ştiind că 2a+3b=50 şi 4b+5c+6d=120, calculaţi 4a+18b+15c+18d.

5. Aflaţi numerele naturale x, y şi z pentru care xz+7yz+z=49 şi x+7y=6.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License