Probleme De Miscare

1. Nişte turişti pornesc de la o cabană la ora 8 dimineaţa şi merg cu viteza de 6 km/h . La ora 12 în aceeaşi zi se trimite după ei un curier cu o telegramă . Curierul se deplasează cu viteza de 14 km/h . După cât timp şi la ce distanţă de cabană va ajunge curierul grupul de turişti ?

2. Un ogar urmăreşte o vulpe care are 60 de sărituri înaintea lui . Peste câte sărituri va ajunge ogarul vulpea , ştiind că pe când ogarul face 6 sărituri , vulpea face 9 , dar că 3 sărituri de-a ogarului fac cât 7 de-ale vulpii ?

3. Metroul dintr-un mare oraş are o circulaţie foarte regulată în ambele sensuri. La fiecare minut, simultan, de la cele două capete ale liniei porneşte câte o garnitură de vagoane şi fiecare din ele ajunge la capătul opus exact după 24 de minute.

Cu câte garnituri de metrou se întâlneşte o garnitură în timpul cât parcurge traseul într-un singur sens, având în vedere că numărătoarea începe în momentul când mecanicul primeşte semnalul de plecare?

Rezolvare

4. Unul din cele mai lungi tuneluri din Europa, Saint-Gothard, care străbate Alpii, are 15 kilometri. Într-una din zile, un automobilist, care tocmai intra în tunel, mergând cu o viteză de 60 km pe oră, a fost depăşit de o rândunică care zbura cu o viteză de trei ori mai mare decât a automobilului. Când să iasă din tunel, rândunica s-a speriat şi a făcut cale întoarsă. Ea a zburat astfel până a ajuns în dreptul automobilului, când din nou s-a întors, zburând spre ieşire. Ajunsă aici, iarăşi s-a speriat şi a continuat să zboare mereu între automobil, care se tot apropia, şi gura tunelului, într-un continuu du-te-vino, până ce automobilul a ieşit.

Ce distanţă a parcurs rândunica în interiorul tunelului?

Rezolvare

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License