Solutie2

Pentru ca cel puţin unul să poată ajunge la destinaţie, trebuie să pornească la drum trei ostaşi. Ei pot lua maximum 12 raţii zilnice. După ce au parcurs o zi de drum, le-au mai rămas 9 raţii. Unul din ostaşi se înapoiază la baza, luând cu el raţia de mâncare necesară zilei de întoarcere. Ceilalţi doi îşi continuă drumul încă o zi, timp în care au mai consumat două raţii. În acest moment au mai rămas şase raţii. Două din acestea le ia unul din ostaşi, care se întoarce şi el la unitate, hrana ajungându-i pentru cele două zile de drum. Restul de patru raţii îi vor ajunge celui de-al treilea ostaş pentru cele patru zile de drum cât mai are până la capătul misiunii.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License