Teorema Împărțirii Cu Rest

Teorema împărtirii cu rest spune că pentru orice două numere naturale a si b, cu b nenul, există alte două numere naturale q si r, numite cât, respectiv rest, care au următoarele proprietăti:

a) a = b.q+r;

b) r < b.


În files găsiti niste fise de lucru, nepurecate încă. Totusi, decât nimic, bune si astea! :)


1. Să se afle restul împărtirii numărului natural n = 1 + 2.3 .4 .5 .. 2000 la 2001.

2. Se dau numerele a = 1.2.3..22.23 şi b = 1.2.3..20.21 . Arătaţi că numerele a şi b dau acelaşi rest la împărţirea cu 101

3. Sa se afle restul impartirii numarului 3+32+33+…+32006 la 121.

Rezolvare

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License