Tunel

Zburând cu o viteză de trei ori mai mare decât viteza de deplasare a automobilului, rândunica va parcurge, în timpul cât automobilul se află în tunel, o distanţă de trei ori mai mare, respectiv 45 kilometri.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License